หจก.นี๋ห่าว ออร์กาไนเซอร์ (สำนักงานใหญ่) 63 ถ.คลองเรียน2 ซ.8 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 074-357289 โทรสาร. 074-356982 E-mail: neehow.org@gmail.com